Rehabilitace průčelí Lorety
Rehabilitace poutního místa Panny Marie na Bílé Hoře
Nová chórová kaple pro klášter komunity Venio Bílá Hora
Vstupní prostory do Baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
Kostel Nejsv. srdce páně
Rekonstrukce vojenského kostela sv. Jana Nepomuckého
Rekonstrukce Lorety - Adorační kaple
Rekonstrukce Lorety - Sakristie
Rekonstrukce kaple na zámku Drahenice